Jesteś tutaj

Zarząd Samorządu Doktorantów


Zarząd Samorządu Doktorantów
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
na kadencję 2016-2017

 

 

Przewodnicząca Zarządu:

Sandra Górska

Katedra i Zakład Technologii Leków
i Biotechnologii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny

@ sandra.gorska@wum.edu.pl

 

Wiceprzewodniczący Zarządu:

Łukasz Samoliński

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia

Wydział Nauki o Zdrowiu

@ lukasz.samolinski@gmail.com

 

Sekretarz Zarządu:

Karol Taradaj

Klinika Okulistyki
I Wydział Lekarski

@ karol.taradaj@wum.edu.pl

 

Rzecznik Medialny:

Aleksander Zarzeka

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia

Wydział Nauki o Zdrowiu

@ aleksander.zarzeka@wum.edu.pl

 

Skarbnik:

Michał Dudziński

Katedra Protetyki Stomatologicznej

Wydział Lekarsko – Dentystyczny

@ michal.dudzinski2@gmail.com

 

Członek Zarządu:

Piotr Sobieraj

Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych

II Wydział Lekarski

@ piotrsob@vp.pl

 

Członek Zarządu:

Krzysztof Słabik

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

II Wydział Lekarski

@ krzysztof.slabik@wp.pl