Jesteś tutaj

Zarząd Samorządu Doktorantów

 

 

 

 

 

Zarząd Samorządu Doktorantów
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
na kadencję 2016-2017

 

 

Przewodnicząca Zarządu:

Sandra Górska

Katedra i Zakład Technologii Leków
i Biotechnologii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny


 

Wiceprzewodniczący Zarządu:

Łukasz Samoliński

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia

Wydział Nauki o Zdrowiu


 

Wiceprzewodniczący Zarządu:

Bartosz Godek

I Klinika Położnictwa i Ginekologii

I Wydział Lekarski


 

Sekretarz Zarządu:

Karol Taradaj

Klinika Okulistyki
I Wydział Lekarski


 

Rzecznik:

Joanna Stróżek

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii

Wydział Nauki o Zdrowiu


 

Skarbnik:

Michał Dudziński

Katedra Protetyki Stomatologicznej

Wydział Lekarsko – Dentystyczny


 

Pełnomocnik ds. Dydaktyki:

Piotr Sobieraj

Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych

II Wydział Lekarski