Jesteś tutaj

Ogloszenie o vakatach doktoranckich w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu I Wydziału Lekarskiego

Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Prof.dr hab.n.med. Paweł Małdyk ogłasza konkurs na stanowiska doktorantów.

Proponowane zagadnienia badawcze:

1.      Porównanie późnych czynnościowych wyników leczenia stabilizacji wieloodłamowych złamań końca bliższego kości ramiennej stabilizowanych płytką kątowo-stabilną i gwoździem śródszpikowym rekonstrukcyjnym.

2.      Badania rozkładu ciśnień w układzie tętniczym, żylnym i tkankowym w przedziałach powięziowych kończyn dolnych w okresie około- i wczesnym pooperacyjnym u chorych ortopedycznych.


Liczba vacatów doktoranckich: 2


Proponowany opiekun naukowy: dr hab. n.med. Grzegorz Szczęsny.


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy.


Karol Taradaj

Sekretarz Zarządu Samorządu Doktorantów

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego

e-mail: karol.taradaj@wum.edu.pl