Jesteś tutaj

Informator

Stypendia doktoranckie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym:

Stypendium podstawowe

1500 zł na pierwszym roku dla wszystkich doktorantów, którzy zostali przyjęci na stacjonarne studia doktoranckie

1700 zł od drugiego roku studiów, warunkiem jest zaliczenie roku ze średnią  ocen 4,0 i powyżej

Stypendium projakościowe

30% najlepszych doktorantów

średnia ocen powyżej 4,0

publikacje, udział w konferencjach

Stypendium to wynosi nie mniej niż 800 zł, obecnie powyżej 1000 zł

Stypendium rektora

10% najlepszych doktorantów

średnia ocen powyżej 4,0

publikacje, udział w konferencjach

Stypendium ministra

5% najlepszych doktorantów

średnia ocen 5,0

publikacje z IF, udział w konferencjach

Stypendium socjalne

Z racji zamieszkania w domu studenckim,

Z racji zamieszkania z niepracującym współmałżonkiem bądź dzieckiem

Stypendia zagraniczne dla doktorantów

1)Stypendium DAAD- Niemiecka wymiana akademicka; realizacja swojego projektu badawczego i studiów w Niemczech;  czas trwania 6 lub 12 miesięcy

2)LLP-Erasmus- wyjazdy na terenie Europy

3)CCEPUS- program wymiany studentów na terenie środkowej Europy

4)Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (The Scholarship and Training Fund of the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism)

5)Stypendia organizowane przez Biuro Uznawalności Wykształcenia I Wymiany Międzynarodowej

Szczegółowe informacje na stronie http://doktoranci.bodp.wum.edu.pl/?q=stypendia_zagraniczne

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać pocztą elektroniczną aktualności Działu Współpracy z Zagranicą, prosimy o przesłanie e-maila na adres zagranica@wum.edu.pl

6)Stypendium w USA

Polsko- Amerykańska Komisja Fulbrighta

http://www.fulbright.edu.pl/

Granty

1)Nauka Polska

Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://www.nauka.opi.org.pl/granty/granty_inf_f_nauka.htm

2) Narodowe Centrum Nauki

Opus – dla naukowców bez względu na stopień naukowy i dorobek

Sonata – naukowcy w stopniu doktora

Preludium -  dla młodych naukowców, doktorantów, finansowanie na poziomie 50 tyś. rocznie, projekt do 36 miesięcy

http://www.ncn.gov.pl/

3) Naukowe Centrum Badań i Rozwoju

Programy krajowe i międzynarodowe

http://www.ncbir.pl/

4) Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Horyzont 2020- program w zakresie nauki i innowacji na lata 2014-2020

http://www.kpk.gov.pl/index.html

Przydatne strony

1) Akademickie Centrum Innowacji

Komercjalizacja wyników badań, oprogramowanie do budowy biznes planu, informacje o funduszach z UE.

http://kreator.wum.edu.pl/

 

2) EuroRIs-Net sieć Krajowych Punktów Kontaktowych dla Programu Infrastruktury Badawczej (KPK RIS)

http://www.euroris-net.eu/

3) Euraxess Poland- wspomaganie międzynarodowej mobilności naukowców poprzez bezpłatne udzielanie kompletnych i praktycznych informacji oraz zapewnienie niezbędnej pomocy w trakcie pobytu za granicą.

http://www.euraxess.pl

4) Krajowa Reprezentacja Doktorantów – informacje o konferencjach, szkoleniach, zmianach w ustawach dotyczących doktorantów

http://www.krd.org.pl/

5) Warszawskie Porozumienie Doktorantów- informacje dla warszawskich doktorantów, integracja doktorantów z warszawskich uczelni, organizacja doktoranckich czwartków

http://wpd-warszawa.wix.com/wpd#!o-wpd

 

 

 

 

 

 

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Przewodnik 2013/2014663.22 KB